O nás

žbook-history-writing-old-pen-antiqueAdvokátska kancelária bola založená v roku 1992, ktorý sa dá považovať za začiatok úspešnej cesty, ktorá bola odštartovaná advokátom JUDr. Jaroslavom Čollákom.

Od uvedeného obdobia prešla niekoľkými úspešnými fázami vývoja, pričom od roku 1994 pôsobila ako združenie advokátov JUDr.Jaroslav Čollák & JUDr. Milan Weiczen & JUDr. Zdenko Trebuľa, následne ako združenie advokátov JUDr. Jaroslav Čollák & JUDr.Milan Weiczen & JUDr.Ivan Vanko a ďalej po ukončení advokátskej praxe JUDr. Milana Weiczena ako združenie advokátov JUDr.Jaroslav Čollák & JUDr.Ivan Vanko.

Od 1.1.2017 advokátska kancelária nie je združením advokátov, ale je advokátskou kanceláriou JUDr. Jaroslava Čolláka samostatne a jeho partnerov-asociovaných advokátov.

Súčasnými partnermi advokátskej kancelárie sú výlučne advokáti, ktorí svoj profesijný a odborný rast spojili s našou advokátskou kanceláriou od prvopočiatku už ako advokátski koncipienti.

Advokátska kancelária sa j vzhľadom na svoju históriu radí medzi renomovaných poskytovateľov právnych služieb a patrí medzi stabilné advokátske kancelárie so širokospektrálnou právnou pôsobnosťou.

Snaha o poskytovanie najkvalitnješích právnych služieb sa stala pre každého člena našej advokátskej kancelárie hlavnou podmienkou odborného pôsobenia, či vedeckého alebo praktického napredovania.

žPoskytujeme kvalitné a účinné právne služby, právne ananlýzy, zastupovanie klientov a poradenstvo takmer vo všetkých oblastiach práva.

žS klientmi komunikujeme okrem slovenského, aj v jazyku anglickom, nemeckom, maďarskom a ruskom.