Náš tím

Právny tím advokátskej kancelárie Čollák & Partneri je tvorený skúsenými právnikmi a má všetky predpoklady k tomu, aby mohol svojim klientom poskytovať prvotriedne a komplexné služby.

_MG_1104

JUDr. Jaroslav Čollák

 • 1978 – 1991: štátna služba,
 • 1991- 1992: advokátsky koncipient,
 • 1992 – doposiaľ: advokát
_MG_1860

JUDr. Ingrid Repková

 • 1988 – 1991: Právnická fakulta UPJŠ, katedra pracovného a pozemkového práva,
 • 1993 – 1994: právnik Úradu práce mesta Košice,
 • 1994 – 1997: Daňový úrad Košice IV,
 • 1997 – 1999: advokátsky koncipient,
 • 2000 – doposiaľ: advokát .
_MG_1912

JUDr. Miroslava Slovinská

 • 2009 – 2012: advokátsky koncipient,
 • 2012 – doposiaľ: advokát.
_MG_1109

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

 • 2012 – doposiaľ: člen Občianskeho združenia „Učená právnická spoločnosť“.
 • 2013 – doposiaľ: advokátsky koncipient.
 • 2013 – doposiaľ: člen Rady „Učenej právnickej spoločnosti“.
 • 2013 – 2016: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, denný doktorand, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva.
 • 2016 – 2017: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, externý doktorand
 • 2016 – doposiaľ: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, katedra občianskeho práva, asistent.
 • 2014 – doposiaľ: člen Legislatívno – právnej a etickej komisie SFZ.
 • 2014 – doposiaľ: člen Komory SFZ pre riešenie sporov.
 • 2014 – doposiaľ: člen pracovnej skupiny pripravujúcej návrh „nového zákona o športe“ pod gesciou MŠVVaŠ SR
 • 2017 – člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympíjskeho výboru
 _MG_1942

Eva Orininová

 • vedúca administratívy sídla, a pobočiek advokátskej kancelárie