Vy&My

Náš 13 členný tím je Vám k dispozícii kedykoľvek to vyžaduje riešenie Vášho problému

PREČÍTAŤ SI VIAC

Pantha rei - čas plynie

20 ročné pôsobenie našej kancelárie vytvára základ pre Vašu spokojnosť.

PREČÍTAŤ SI VIAC

Naše služby

Občianske právo, obchodné právo, pracovné či trestné právo - naše portfólio služieb je neobmedzené.

PREČÍTAŤ SI VIAC

O nás

Náš tím

Naše služby

Novinky & informácie

 • JUDr. Jaroslav Čollák ml. dňa 4.7.2017 úspešne obhájil dizertačnú prácu a získal titul PhD.
 • Inicivovali sme konanie pred Najvyšším súdom SR vo veci aplikácie ustanovenia § 415 OZ v športe
 • JUDr. Jaroslav Čollák ml. vydal publikáciu - Organizácia súdov a prokuratúry (vyd. Aleš Čenek)
 • Od 1.7.2016 je účinný nový procesný kódex konania pred súdmi - Civilný sporový poriadok
 • JUDr. Jaroslav Čollák ml. odprednáša seminár pre Východoslovenský stolnotenisový zväz
 • od 1.7.2016 je účinný nový procesný kódex konania pred súdmi - Civilný mimosporový poriadok
 • od 1.7.2016 je účinný nový procesný kódex konania pred súdmi - Správny súdny poriadok
 • Daňové licencie od roku 2017 možno minulosťou
 • Zákon o športe vyšiel v Zbierke zákonov SR pod číslom 440/2015 Z.z.
 • Od 1.1.2016 už aj jednoduchá spoločnosť na akcie (novela Obchodného zákonníka)
 • Režijný paušál na rok 2016: 8,58 €
 • Nový zákon o športe na ktorom pracovali aj členovia našej ak schválený NRSR 133 hlasmi
 • Ústavný súd odmietol návrh ombudsmanky ako podaný neoprávnenou osobou (PL ÚS 36/2015)
 • Pripravuje sa nový zákon o športe s plánovanou účinnosťou od 1.1.2016
 • Nezaslanie vyjadrenia k odvolaniu je hodnotené ako odňatie práva na súdny proces.
 • Denné výkazy advokátskych koncipientov zrušené.
 • Súdny poplatok za rozvod: 66 €
 • Základná úroková sadzba ECB:0,05 %.
 • Minimálna mzda na rok 2016: 405  €
 • Životné minimum na dospelého 198,09 €
 • Nepoznáte zákonnú odmenu advokáta - pozrite sa do z.č. 655/2004 Z.z.
 • Dĺžka koncipientskej praxe - 5 rokov
 • Priebeh advokátskej skúšky - advokátsky koncipient v prítomnosti svojho školiteľa
 • Úrok z omeškania - podnikatelia: 9,05 %
 • Návrh zákona o športe pripravovaný ako nový kódex športu na Slovensku
 • Úrok z omeškania - občania: 5,50 % ročne
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach je druhou najlepšou právnickou fakultou na Slovensku
 • Od januára 2013 je v obchodnom práve stanovená nová zákonná 30 alebo 60 dňová splatnosť faktúr
 • Minimálne výživné: 27,13 € mesačne
 • Trestný čin krádeže: viac ako 266 €
 • Rodičovský príspevok: 203,20 €

Referencie našich klientov:

Advokátska kancelária Čollák & Partneri dokáže promptne riešiť všetky právne otázky týkajúce sa nášho internetového projektu Kronika Slovenskej republiky. Sme im verní už viac ako 3 roky a ich služby oceňujeme najvyššími kvalitami.
Zakladateľ a majiteľ projektu Kronika Slovenskej republiky

 

Tím plný odborníkov a profesionálov - to je advokátska kancelária Čollák & partneri, ktorá zastupuje našu obchodnú spoločnosť už viac ako 10 rokov.
obchodná spoločnosť FRUCONA Košice a.s - Ján Király